top of page

Stichting coupdeboule

contact

IMG_4113.JPG

foto Liza Hein

  • Instagram

Bestuur

Marjon van Laarhoven - voorzitter

Ramses Graus - secretaris

Barbara Reijs - penningmeester

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Voor gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie hebben zij wel recht op een vergoeding indien gewenst. 

ANBI

coupdeboule heeft een culturele ANBI status. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan coupdeboule vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

RSIN / fiscaal nummer

8616.20.239

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

a. het zo vormgeven van grote thema's dat eenieder zich erin herkent, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kunstvorm die daarbij past.

b. het verwezenlijken van de ideeën van de kernleden van de stichting tot theaterproducties, theatrale installaties, performances, podcasts, documentaires of films, waarbij wordt gestreefd naar diversiteit in disciplines onder meer door samenwerkingen aan te gaan met diverse organisaties en instellingen.

c. het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het (doen) organiseren en uitvoeren van theatervoorstellingen en overige (culturele) evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten.

b. het (doen) verstrekken en bieden van informatie, onder andere door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media.

c. het werven van fondsen, subsidies, giften en het genereren van eigen middelen, al dan niet middels crowdfunding.

d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

           

bottom of page